Наредба № 19 за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни