Mål T-108/19: Tribunalens dom av den 29 april 2020 – Kerry Luxembourg mot EUIPO – Döhler (TasteSense By Kerry) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket TasteSense By Kerry – Det äldre EU-ordmärket MultiSense – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))