Zadeva T-108/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. aprila 2020 – Kerry Luxembourg/EUIPO – Döhler (TasteSense By Kerry) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije TasteSense By Kerry – Prejšnja besedna znamka Evropske unije MultiSense – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))