Vec T-108/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. apríla 2020 – Kerry Luxembourg/EUIPO – Döhler (TasteSense By Kerry) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie TasteSense By Kerry – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie MultiSense – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)