Kohtuasi T-108/19: Üldkohtu 29. aprilli 2020. aasta otsus – Kerry Luxembourg versus EUIPO – Döhler (TasteSense By Kerry) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi TasteSense By Kerry taotlus – Euroopa Liidu varasem sõnamärk MultiSense – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))