Писмен въпрос E-5348/06 зададен от Ana Gomes (PSE) на Съвета. Мобилност и права на гражданите