Дело T-98/16, T-196/16 и T-198/16: Решение на Общия съд от 19 март 2019 г. — Италия и др./Комисия (Държавни помощи — Намеса от страна на уреден от частното право банков консорциум в полза на член на консорциума — Разрешение за намесата, издадено от централната банка на държавата членка — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Жалба за отмяна — Понятие за държавна помощ — Отговорност на държавата — Ресурси на държава членка)