Писмен въпрос E-005190/11 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Амбракийски залив