Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/98 z dnia 31 marca 1998 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG