Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 22/98 od 31. ožujka 1998. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanja i potvrđivanja) i Priloga IV. (Energetika) Sporazumu o EGP-u$