Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 22/98 af 31. marts 1998 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) og bilag IV (Energi) til EØS-aftalen