Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 22/98 ze dne 31. března 1998, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a příloha IV (Energetika) Dohody o EHP