Регламент (ЕО) № 936/2006 на Комисията от 23 юни 2006 година за откриване на покана за участие в тръжна процедура за рефинансиране на износ на обикновена пшеница за определени трети страни$