Писмен въпрос E-7180/10 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Кризата и микропредприятията в Словения