Регламент (ЕО) № 1505/96 на Комисията от 29 юли 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 относно определяне на подробни правила за прилагане на системата от допълнителни вносни мита и относно фиксиране на допълнителни вносни мита в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин$