Решение на Общия съд (трети състав) от 27 април 2016 г.