Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2020 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement “Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033 (COM(2020)0384) – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD))