REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Moldovos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (14205/2019 - C9-0192/2019 - 2012/0006(NLE)) Transporto ir turizmo komitetas Pranešėjas: Roberts Zīle