Dr Ritter TITJUR Решение на Съда (втори състав) от 26 март 1981 г. # Dr. Ritter GmbH & Co. срещу Oberfinanzdirektion Hamburg. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Обща митническа тарифа. # Дело 114/80.