Регламент (ЕИО) № 1676/89 на Комисията от 13 юни 1989 година относно класирането на стоки под кодове 22060093 и 69111000 по Комбинираната номенклатура PROPCELEX