Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 38/96 от 5 юли 1996 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и финосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП$