Europeiska centralbankens rekommendation av den 7 augusti 2020 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Suomen Pankki (ECB/2020/37) 2020/C 268/01