Заключение на генералния адвокат Poiares Maduro представено на13 септември 2006 г.