Bähr/Комисия TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 17 май 1984 г. # Paul Bähr срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 12/83.