Регламент (ЕИО) № 1351/87 на Комисията от 15 май 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1868/77 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2782/75 относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми PROPCELEX