Rezoliucija dėl skaitmeninimo skatinimo siekiant didinti veiksmingumą ir stimuliuoti ekonominį augimą ES ir Rytų partnerystės šalyse 2020/C 134/02