INEA Koordinācijas komitejas Lēmums SC (2020) 26 (2020. gada 14. oktobris) par iekšējiem noteikumiem attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem saistībā ar persondatu apstrādi Inovācijas un tīklu izpildaģentūras darbības ietvaros