Определение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 29 септември 1997 г.