Заключение на генералния адвокат Reischl представено на6 април 1976 г.