Решение на Съда (втори състав) от 18 декември 1980 г. # Pierre Gratreau срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице - Повишение. # Съединени дела 156/79 и 51/80. Gratreau/Комисия TITJUR