Vec C-68/19 P: Odvolanie podané 29. januára 2019: Camomilla Srl proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 13. novembra 2018 vo veci T-44/17, Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA)