Sprawa C-68/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 listopada 2018 r. w sprawie T-44/17 Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA), wniesione w dniu 29 stycznia 2019 r. przez Camomilla Srl