Lieta C-68/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 29. janvārī Camomilla Srl iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 13. novembra spriedumu lietā T-44/17 Camomilla/EUIPO – CMT (“CAMOMILLA”)