asia C-68/19 P: Valitus, jonka Camomilla Srl on tehnyt 29.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-44/17, Camomilla v. EUIPO, 13.11.2018 antamasta tuomiosta