kohtuasi C-68/19 P: Camomilla Srl-i 29. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 13. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-44/17: Camomilla versus EUIPO – CMT (CAMOMILLA)