Дело C-68/19 P: Жалба, подадена на 29 януари 2019 г. от Camomilla Srl срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 13 ноември 2018 г. по дело T-44/17 — Camomilla/EUIPO - CMT (CAMOMILLA)