Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 30/98 z dnia 30 kwietnia 1998 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG