Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 30/98 van 30 april 1998 tot wijziging van bijlage II (technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst