1998 m. balandžio 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 30/98, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)