Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 30/98 af 30. april 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen