Решение на Съда (пети състав) от 28 януари 1999 г.