Регламент (ЕО) № 494/97 на Комисията от 18 март 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2868/88 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на схемата за съвместно международно инспектиране, приета от Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO)$