Писмен въпрос E-5454/06 зададен от Sophia in 't Veld (ALDE) на Комисията. Контактна група на високо равнище за защита на личните данни