Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 12 юли 1991 г.