Писмен въпрос E-5345/06 зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Установяване на химически завод в близост до природни местообитания в региона Марке