Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/39 z dne 12. decembra 2017 o sprejetju pete posodobitve seznama za Skupnost pomembnih območij v črnomorski biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8242)$