Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/39, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Mustanmeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeinä pitämistä alueista tehdyn luettelon viidennestä päivityksestä (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 8242)$