Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/39 ze dne 12. prosince 2017, kterým se přijímá pátá aktualizace seznamu lokalit významných pro Společenství v černomořské biogeografické oblasti (oznámeno pod číslem C(2017) 8242)$