Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej podczas 31. sesji Zgromadzenia IMO odnośnie do przyjęcia poprawek do rezolucji A.658(16) w sprawie stosowania i umieszczania materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych, procedur dotyczących kontroli państwa portu z 2017 r. (rezolucja A.1119(30)) oraz wytycznych do przeglądów w ramach zharmonizowanego systemu przeglądu i certyfikacji (HSSC) (rezolucja A.1120(30))