Conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 15 februari 1989.